Tag: pertanyaan tentang kerajaan sriwijaya

bukti kerajaan sriwijaya
Posted in Pendidikan

Sejarah Kerajaan Sriwijaya

Artikel ini membahas dari sejarah singkat kerajan sriwijaya, masa kejayaan sampai keruntuhan, serta peninggalan dari kerajaan sriwijaya